OFERTA DE EMPREGO 2023 - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

OFERTA DE EMPREGO 2023

EMPREGO. CAMPAÑAS. ACTIVIDADES
PROXECTO BORRELHO
NAS PRAIAS DO NORTE PORTUGUÉS
Descrición do emprego
 
         ANABAM convoca unha praza ao abeiro do Projeto Borrelho 2023 (seguimento da poboación e protección de niños borrelho-de-coleira interrompida (Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758) nas praias do norte portugués, entre a Foz do Miño (Caminha) e a praia do forte de Paçô (Viana do Castelo), tramo costeiro de, aproximadamente, 13 quilómetros de lonxitude.

          A persoa contratada encargarase de detectar os niños de borrelho nas praias obxecto do proxecto, a protección dos mesmos co material subministrado pola asociación, realizar un seguimento dos niños, recoller o material no local de ANABAM e transportalo ata o lugar obxecto de protección, e desenvolver cantas accións sexan necesarias para conseguir o maior éxito posible da nidificación. Non se descarta algunha colaboración con colegas doutras praias.
 
SELECCIÓN PERSOAL
     A selección do persoal rexerase de acordo ao seguinte baremo:
  
    1/ Biólogos, membros de ANABAM, que xa participaran con anterioridade no proxecto citado: 5 puntos.
     2/ Persoas con ciclo formativo relacionado co M.A. e sexan membros de ANABAM, que xa colaboraran anteriormente no proxecto: 4,5 puntos.
       3/ Outros membros de ANABAM que teñan colaborado co proxecto: 4 puntos.
   4/Biólogos ou persoas con ciclo formativo relacionado co M.A. que fixeran as prácticas en ANABAM e non son membros desta asociación: 3,5 e 3 puntos respectivamente.
    5/Demais persoas: 2,5 puntos.

     Entrevista coa persoa inicialmente seleccionada, onde se terá en conta:

Capacidade de traballo individual e en equipo.
  
Capacidade de auto-organización.
 
Capacidade de transmitir coñecementos oralmente.
 
Persoa proactiva e responsable.

Coñecemento do proxecto borrelho así como as características fundamentais desta ave e da súa presenza en Galiza e norte portugués.
 
Condicións
 
Contrato de 2 meses (do 1 de maio ao 30 de xuño).
 
Xornada parcial, 4 horas diarias; 5 días á semana (de luns a venres).

Soldo neto: 570 € +Seguridade Social
Suplemento desprazamento: 175 €
 
Horario: normalmente de mañá, entre as 9:30 e as 13:30 horas.

Posibilidade de variación da xornada en función da carga de traballo e das necesidades puntuais do proxecto.
 
Dispoñibilidade para realizar seminarios, obradoiros de voluntariado e charlas de educación ambiental coa cidadanía.
 
Indispensable dispor de vehículo.
   
Área de traballo
 
Será principalmente no norte de Portugal, na franxa atlántica entre a Praia da Foz (Caminha) e a praia de Paçô (Viana do Castelo), tramo duns 13 quilómetros de lonxitude. A persoa contratada responsabilizarase da redacción de informes semanais e do informe final do proxecto.
 
Solicitude
 
Dirixirase por correo electrónico (anabam.anabam@gmail.com) ata o día 23 de abril de 2023, ás 23:59 h, acompañada do CV e carta de motivación.
 
 
Regreso al contenido