XUNTA DIRECTIVA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

XUNTA DIRECTIVA

ANABAM > SOBRE NÓS
    Con data 26 de setembro de 2020, reuníronse os socios numerarios para proceder á elección da Xunta Directiva que rexirá os destinos desta asociación nestes dous anos, ata o 2022. A xuntanza desenvolveuse telematicamente. A nova Xunta Directiva quedou constituída do seguinte xeito:
Agustín Ferreira Lorenzo
(Presidente)
Araceli Ozores Peixoto
(Vicepresidenta)
Mª Consuelo González de Dios
(Secretaria)
Manuel A. Pombal Diego
(Tesoreiro)
VOGAIS
Luis Dorado Senra

Noé Ferreira Rodríguez

Salvador Rodríguez Muñoz

SUPLENTES
Carlos Angílica Entenza

Silvia Bautista Salgueiriño

Regreso al contenido