ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS SINGULARES - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS SINGULARES

PATRIMONIO
    
A  CAMBOA (Oia)
   LOCALIZACIÓN: Porto de Oia
    DATA: Século XVI
    CONSTRUÍDA polos monxes cistercienses do mosteiro próximo.
    Estrutura consistente nun muro de pedra que pecha transversalmente a enseada. No centro dispuña dunha comporta, que se abría ao subir a marea e se pechaba coa baixada, deste xeito os  peixes quedaban no interior polo que a súa captura era moi doada..................Ler máis
Regreso al contenido