CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA

COLABORA > ENVIO DATOS FAUNA-FLORA > PROXECTOS > PROXECTO ANDORIÑA
2 0 2 4
SEIS PREMIOS A SORTEAR
ENTRE OS PARTICIPANTES
DA CAMPAÑA


UN PREMIO DE............................................200 €
UN PREMIO DE............................................175 €
UN PREMIO DE............................................150 €
UN PREMIO DE............................................125 €
UN PREMIO DE............................................100 €
UN PREMIO DE............................................. 50 €

COLABORAN

CUBRIR ESTA FICHA PARA
INSCRIBIRSE E PARTICIPAR


ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA

 UN
 DOUS
 TRES
 CATRO
 CINCO
 MÁIS DE CINCO
Co meu nome e apelidos
Coas miñas iniciais
Prefiro non figurar
BASES CAMPAÑA PROTECCIÓN DOS NIÑOS DE
ANDORIÑAS NO BAIXO MIÑO

    1/ Poderán participar nesta campaña as persoas que nas súas vivendas teñan niños de andoriña e que estean activos durante a tempada 2024.

    2/ As edificacións onde se atopen os niños teñen que estar nalgún dos concellos do Baixo Miño: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda, Oia
            
QUEN PODE PARTICIPAR NA CAMPAÑA?
    Calquera persoa que viva (ou, de selo caso, sexa propietaria) nun piso, edificio, etc, no que haxa niños de andoriña dalgunha ou algunhas das tres especies que aniñan nas edificacións: bodegas, garaxes, balcóns, entradas...

COMO PARTICIPAR?
    Haberá que cubrir os formularios que adxuntamos segundo ás datas que figuran nos mesmos.
       
PRAZO  DA CAMPAÑA:
    Entre o 1 de abril e o 30 de xullo.

SORTEO
     Por cada niño se outorgará un número para participar no sorteo.
      O sorteo terá lugar, o máis tardar, no mes de decembro. Anunciaremos previamente a data concreta e a forma do sorteo a través desta páxina web e do Facebook de ANABAM, ademais de enviarlle correo electrónico ou WhatsApp a cada participante.

SUPERVISIÓN
    Periodicamente membros de ANABAM poderán supervisar os niños se así o estiman conveniente.

IMPREVISTOS
    Para resolver calquera dúbida ou aclaración que xurda, poden dirixirse a ANABAM. Esta asociación resolverá calquera circunstancia ou imprevisto que non figure nestas bases.
     A participación implica a total aceptación das bases.


ANDORIÑA DE CU BRANCO
(Delichon urbicum)
   

ANDORIÑA DÁURICA
(Cecropis daurica)
   

ANDORIÑA COMÚN
(Hirundo rustica)
   

CUBRIR ESTA FICHA
entre o 1 e o 15 de setembro


   

ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA


Unha
Dúas
Tres
Non sei

1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI

 ESTRAGOUSE O NIÑO?
 MORREU ALGÚN PROXENITOR?
 MORREU ALGÚN PITO?
 PRODUCIUSE ALGÚN ATAQUE POR GATO OU OUTRO ANIMAL?
 OUTROS (especificalar no cadro de COMENTARIOS)

QUERES ADXUNTAR ALGUNHA FOTOGRAFÍA DA NIDIFICACIÓN?


Unha campaña de
    ANABAM
Coa colaboración dos concellos de
Regreso al contenido