CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA

BIODIVERSIDADE > FAUNA > PROXECTOS > PROXECTO ANDORIÑA

ANDORIÑA COMÚN
(Hirundo rustica)
   

ANDORIÑA DÁURICA
(Cecropis daurica)
   

ANDORIÑA DE CU BRANCO
(Delichon urbicum)
   

BASES CAMPAÑA PROTECCIÓN DOS NIÑOS DE
ANDORIÑAS NO BAIXO MIÑO

    1/ Poderán participar nesta campaña as persoas que nas súas vivendas teñan niños de andoriña e que estean activos durante a tempada 2020.

    2/ As vivendas teñen que estar nalgún dos concellos do Baixo Miño galego-portugués:
             MARXE GALEGA:Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia
            MARXE PORTUGUESA: Valença do Minho (núcleo urbano, Cristovo Cobo, Arao, San Pedro da Torre) , Vila Nova de Cerveira (núcleo urbano e demais feligresías con límite na estrada N13), Caminha (núcleo urbano, Lanhelas, Seixas, Moledo e Vilapraia de Áncora).

QUEN PODE PARTICIPAR NA CAMPAÑA?
    Calquera persoa que viva (ou, de selo caso, sexa propietario) nun piso, edificio, etc, no que haxa niños de andoriña de cu branco, sempre que o edificio estea na bisbarra do Baixo Miño,
        a/ Unha foto da fachada onde se vexa claramente a localización do niño .
          b/ Un primeiro plano do niño.
         c/ Se comprometa a respectar o niño durante toda a tempada de nidificación.
         d/ Cubrir a ficha de participación (Nº 1) na campaña e logo no mes de maio (Nº 2) e no mes de xullo (Nº 3). Unha ficha por niño.

PRAZO  DA CAMPAÑA:
    Entre o 20 de marzo e o 31 de xullo.

SORTEO
     Para o sorteo se dará un número por cada niño.
     O sorteo terá lugar na primeira semana de agosto.

PREMIOS
        Entre as persoas participantes, ANABAM sorteará DOUS CHEQUES DE 150 para os niños de ANDORIÑA DE CU BRANCO E ANDORIÑA DÁURICA e DOUS CHEQUES DE 100 EUROS para niños de andoriña común.

SUPERVISIÓN
    Periodicamente membros de ANABAM poderán supervisar os niños.

IMPREVISTOS
    Calquera dúbida ou aclaración que xurda, poden dirixirse a ANABAM. Esta asociación resolverá calquera circunstancia ou imprevisto que non figure nestas bases.
     A participación implica a total aceptación das bases.


Nº 1:    CUBRIR ESTA FICHA PARA PARTICIPAR
(prazo entre o 15 de marzo e o 25 de abril)


ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BVRANCO
ANDORIÑA DÁURICASi
Prefiro non figurar
Nº 2:        CUBRIR ESTA FICHA NO MES DE MAIO
(prazo, entre o 15 de maio e o 30 de maio)

   

ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA

Unha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI

 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 Antes do 2015Si
Prefiro non figurarNº 3     CUBRIR ESTA FICHA NO MES DE XULLO
(prazo, entre o 15 de xullo e o 30 de xullo)

   

ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA

Unha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI

 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 Antes do 2015Si
Prefiro non figurar


Regreso al contenido