CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

CAMPAÑA PROTECCIÓN NIÑOS DE ANDORIÑA

COLABORA > ENVIO DATOS FAUNA-FLORA > PROXECTOS > PROXECTO ANDORIÑA
PROTEXER OS
NIÑOS DAS ANDORIÑAS
PODE TER PREMIO


UN PREMIO DE ........................................200 €
UN PREMIO DE........................................ 100 €
DOUS PREMIOS DE...................................50 €

COLABORA

ANDORIÑA DÁURICA
(Cecropis daurica)
   

ANDORIÑA COMÚN
(Hirundo rustica)
   

ANDORIÑA DE CU BRANCO
(Delichon urbicum)
   

CUBRIR ESTA FICHA PARA
INSCRIBIRSE E PARTICIPAR


ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA

 UN
 DOUS
 TRES
 CATRO
 CINCO
 MÁIS DE CINCO
Co meu nome e apelidos
Coas miñas iniciais
Prefiro non figurar
BASES CAMPAÑA PROTECCIÓN DOS NIÑOS DE
ANDORIÑAS NO BAIXO MIÑO

    1/ Poderán participar nesta campaña as persoas que nas súas vivendas teñan niños de andoriña e que estean activos durante a tempada 2023.

    2/ As edificacións onde se atopen os niños teñen que estar nalgún dos concellos do Baixo Miño: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda ou Oia
            
QUEN PODE PARTICIPAR NA CAMPAÑA?
    Calquera persoa que viva (ou, de selo caso, sexa propietario) nun piso, edificio, etc, no que haxa niños de andoriña dalgunha ou algunhas das tres especies que aniñan en edificacións.

COMO PARTICIPAR?
    Haberá que cubrir os tres formularios que adxuntamos segundo ás datas que figuran nos mesmos.
       
PRAZO  DA CAMPAÑA:
    Entre o 1 de abril e o 15 de setembro.

SORTEO
     Por cada niño se otorgará un número co que participará no sorteo.
      O sorteo terá lugar entre o 15 e o 30 de setembro. Anunciaremos previamente a data concreta e forma do sorteo a través desta páxina web e do Facebook de ANABAM.

PREMIOS
        Establécense catro premios:
               1º/ UN CHEQUE DE 200 € ,
               2º/ UN CHEQUE DE 100 €
               3º/ DOUS CHEQUES DE 50 €

SUPERVISIÓN
    Periodicamente membros de ANABAM poderán supervisar os niños.

IMPREVISTOS
    Calquera dúbida ou aclaración que xurda, poden dirixirse a ANABAM. Esta asociación resolverá calquera circunstancia ou imprevisto que non figure nestas bases.
     A participación implica a total aceptación das bases.


CUBRIR ESTA FICHA
(prazo: entre o 20 de xullo e o 10 de setembro)

   

ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICA


Unha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI


CUBRIR ESTA FICHA NO MES DE MAIO
(prazo: entre o 20 de maio e o 20 de xuño)

   

ANDORIÑA COMÚN
ANDORIÑA DE CU BRANCO
ANDORIÑA DÁURICAUnha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

1 POLO
2 POLOS
3 POLOS
4 POLOS
MÁIS DE CATRO
NON SEI

 2023
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 Antes do 2015

Regreso al contenido