FLORES AZUIS - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

FLORES AZUIS

COLABORA > ENVIO DATOS FAUNA-FLORA

CIENCIA CIDADÁ

PRIMEIRA CAMPAÑA FOTOGRÁFICA DE
FLORES SILVESTRES AZUIS
NO BAIXO MIÑO GALEGO-PORTUGUÉS


  Cubride o formulario da dereita.
   Para enviar as fotografías, seu peso non pode superar os 15 MB.
      O * indica cubrir obrigatoriamente para poder envialas.

 VEXETACIÓN DUNAR
 FINCA CULTIVADA
 FINCA VEXETACIÓN SILVESTRE
 BORDE CAMIÑO
 RIBEIRA REGATO/RÍO
 XARDÍN
 VEXETACIÓN ARBUSTIVA
 PRADEIRA
 OUTROS

NOME E APELIDOS
INICIAIS
PREFIRO NON ME IDENTIFIQUEN

O PROXECTO

   Consiste en fotografar as PLANTAS SILVESTRES que con flores azuis, presentes na bisbarra galego-portuguesa do Baixo Miño. En cantas máis posicións as fotografemos, mellor. Sempre en entornos naturais e sen manipulacións. A idea é facer un inventario fotográfico das diferentes especies que habitan na citada bisbarra para logo facer unha publicación divulgativa na que aparecerán tódolos colaboradores.


LOCALIDADES DE ACTUACIÓN

   Tódalas fotografías deberán ser tiradas na bisbarra galego portuguesa do Baixo Miño:
             municipios galegos de Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia.
             municipios portugueses de Valença do Minho, Vila Nova de Cerveira, Caminha ademais das
                         feligresías de Afife e Paçô (Carreço).

A QUEN VAI DIRIXIDO

   A campaña está aberta a tódalas persoas que desexen participar na mesma, con tal de que as fotografías sexan obtidas nas localidades citadas. As persoas que participen nela, aceptan que as fotografías sexan publicadas por ANABAM en calquera dos medios que esta asociación emprega, citando ao autor das mesmas.

DATAS
       
    Inicialmente a campaña está prevista para todo este ano 2023.
Regreso al contenido