PROXECTO COREMA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

PROXECTO COREMA

EMPREGO. CAMPAÑAS. ACTIVIDADES
CAMPAÑA  2019

COORDINADOR DO PROXECTO:  Agustín Ferreira Lorenzo

MEMBROS DE ANABAM COLABORADORES NO PROXECTO:
                                    Angílica Entenza, Carlos                Dorado Senra, Luis
                                    Ferreira Lorenzo, Agustín               González de Dios, Mª Consuelo
                                             
ENTIDADE ORGANIZADORA:  ANABAM
                                        (anabam.anabam@gmail.com)  WhasApp: 61 61 80 557

ENTIDADES COLABORADORAS:

COLABORADORES VOLUNTARIOS:
                                      
LOCALIZACIÓN DO PROXECTO: Costa municipio de Camiña: Pinheiral de Camarido e Moledo.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:

-Georreferenciar os pés observados.
-Obtención de datos métricos.
-Estado no que se atopan as plantas observadas.

Se estás colaborando neste proxecto, cubre a ficha cubrindo unha por cada exemplar observado. Envía dús ou tres fotos por exemplar, tomadas dende diferentes puntos, unha que sexa un primeiro plano.

Grazas pola túa colaboración.
                                        
   
Exemplar macho
Exemplar femia
Non sei

Con flor
Con froito
Non vexo flor nin froito

Si
Prefiro non figurarRegreso al contenido