TRABALLOS A DESENVOLVER - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

TRABALLOS A DESENVOLVER

ANABAM > PRACTICAS EXTERNAS UNIVERSIDADE-CICLOS FORMATIVOS
PRÁCTICAS EXTERNAS

DESTINADAS A

- Universitarios do
Master en Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

-Universitarios do grao de Bioloxía.

-Ciclos de F.P: ramas relacionadas coa bioloxía.


Actualizado o 25/01/2024

     Dos traballos sinalados a continuación, o titor/coordinador elixirá aqueles que, no momento de
realizar as prácticas, estime máis convinte, podendo engadir puntualmente outros, se as circunstacias do momento ou o interese, así o aconsellen.

o/ EFECTO DO PICUDO NAS PALMEIRAS DO BAIXO MIÑO:
  LOCALIDADE: Concellos do Baixo Miño.
  DATA: Todo o ano.
  ACTIVIDADE: Comprobar os efectos do picudo vermello
                         (Rhynchophorus ferrugineus) sobre as palmeiras da
                          bisbarra.

p/ PROXECTO EURYNEBRIA
   LOCALIDADE: Praias da franxa norte portuguesa.
   DATA: 1 de outubro a 30 de maio.
   ACTIVIDADE: Este é o insecto máis ameazado da franxa costeira.
                     Dende a segunda década deste século xa ten desaparecido
                     dalgunhas das praias próxima. Agora o retos é coñecer
                      onde aínda pode ser localizado e cal é a súa poboación.

q/ LONTRA:
  LOCALIDADE: Esteiro do Miño.
  DATA: todo o ano.
  ACTIVIDADE: Observación e rexistro da actividade da lontra.

r/ FAUNA AREAIS COSTEIROS:
 LOCALIDADE: Esteiro do Miño.
 DATA: todo o ano.
 ACTIVIDADE: Observación e rexistro das especies observadas.

s/ EFECTO TRAMPAS AVESPAS ASIÁTICAS:
 LOCALIDADE: Baixo Miño.
 DATA: 1 marzo a 31 outubro.
 ACTIVIDADE: Estudar os efectos das diferentes trampas usadas pola poboación.

t/ ESCARAVELLOS COPRÓFAGOS
 LOCALIDADE: A Valga (Oia); Alto da Groba (Baiona/Oia)
                           e Pinzás (Tomiño).
 DATA: 15 abril a 15 setembro.
 ACTIVIDADE: Inventario e recollida de datos dos escaravellos
                       presentes nos excrementos do gando presentes nas
                       zonas citadas, así como da súa fauna asociada.

t/ ESCRIBENTA DAS CANAVEIRAS (Emberiza schoeniclus)
LOCALIDADE: Canaveirais da Guarda, Caminha e feligresías
                      desta parroquia con posibilidades de presenza.
DATA: 15 abril a 15 xullo.
ACTIVIDADE: Recoller datos desta especie que se atopa en
                              situación crítica.

Calquera outro traballo de campo que, no momento das prácticas, sexa considerado de interese pola asociación.a/ PROXECTO PÍLLARA/BORRELHO (Charadrius alexandrinus):
             LOCALIDADE: franxa atlántica portuguesa, entre a foz do Miño
                  (Caminha) e a praia de Paçô (Viana do Castelo).
             LONXITUDE: tramo duns 15 quilómetros.
             DATA: entre o 15 de abril e o 15 dexullo.
             ACTIVIDADE:- xeolocalización de niños e polos de píllara.
                                  - Instalación de gaiolas e valado de protección.
                                 - Seguimento e anotación da actividade dos
                                     proxenitores e polos.
                                  - Detectar e, se é o caso, tratar de solucionar
                                      posibles problemas que afecten ao aniñamento
                                      da píllara.
                                  - Información aos usuarios da praia.

b/ NIDIFICACIÓN DE GAIVOTAS:  
        LOCALIDADE: núcleos urbanos da Guarda, Caminha, Moledo,
                                   Vila Praia de Âncora.
        DATA: 15 de abril a 15 de agosto.
        ACTIVIDADE: - Censo de niños e pitos de gaivota patiamarela
                                 (Larus michahellis) nas vilas anteriormente citadas.
                              - Problemática do aniñamento.

c/ PROXECTO COTORRA:
      LOCALIDADE: A Guarda.
      DATA: Todo o ano.
      ACTIVIDADE: - censo de cotorras de peito gris (Myopsitta
                               monachus) e cotorra de Kramer
                               (Psittacula krameri).
                           - Lugares da localidade onde está presente.
                           - Observación e toma de datos dos seus costumes
e comportamento.

d/ PROXECTO BEMBIX:
      LOCALIDADE: Praia de Camposancos, Monte Trega, Monte Terroso
                             (A Guarda).
      DATA: do 1 de xuño ao 30 de agosto
      ACTIVIDADE: observación e estudo do comportamento e nidificación
                                 da avespa escavadora do xénero Bembix
                                así como da fauna asociada a ela.  

e/ PROXECTO COREMA:
      LOCALIDADE: piñeiral de Camarido (Caminha).
      DATA: do 15 de maio ao 15 de agosto.
      ACTIVIDADE: - Censo do número de exemplares presentes;
                            - Xeolocalización de cada exemplar; estado no que
                                    se atopan; toma de datos; potenciais ameazas
                                    que teñen.

f/ PROXECTO ANDORIÑA:
    LOCALIDADE: Franxa galega do Baixo Miño: concellos de Tui,
                             Tomiño; O Rosal; A Guarda e Oia.
                           -Franxa portuguesa: municipios de Valença do Minho;
                              Vila Nova de Cerveira e Caminha (Caminha, Moledo
                              e Vila Nova de Cerveira).
    DATA: do 1 de maio ao 30 de agosto.
    ACTIVIDADE: -Censo de niños de andoriña de cu branco (Delichon
                               urbicum), andoriña dáurica (Cecropis daurica);
                               andoriña das barreiras (Riparia riparia).
                         -Distribución no Baixo Miño.f/ PROXECTO FLORA AMEAZADA:
   LOCALIDADE: Baixo Miño galego-portugués.
   DATA: 1 de Xuño a 30 de agosto.
   ACTIVIDADE: - Localización e distribución no Baixo Miño
                           galego-portugués das seguintes especies
                            papoula mariña (Glaucium flavum);
                            cardo dourado (Scolymus hispanicus);
                            Honckenya peploides; fentos arbóreos
                            (Dicksonia antarctica); fento do botón
                            (Woodwardia radicans).
                          - Proxecto de reintrodución na franxa litoral guardesa.

g/PENEIREIRO CINCENTO-MIÑATO QUEIMADO-CEGOÑA:
 LOCALIDADE: franxa fluvial galego-portuguesa do Baixo Miño, dende
                         Valença-Tui ata a desembocadura.
 DATA: 15 de abril ata 31 de xullo.
ACTIVIDADE: Localización, observación, toma de datos da súa
                       presenza e actividade.

h/ AVES ACUÁTICAS:
    LOCALIDADE: franxa fluvial galego-portuguesa do Baixo Miño, dende
                         Valença-Tui ata a desembocadura.
    DATA: 15 setembro a 15 de marzo.
  ACTIVIDADE: Localización, observación, toma de datos da
                          presenza das diferentes especies que se desenvolven
                          ao longo da franxa fluvial.

i/ PROXECTO HERBA DA PAMPA:
        LOCALIDADE: Concellos galegos do Baixo Miño.
       DATA: Entre o 15 de agosto e o 15 de outubro.
      ACTIVIDADE: - Xeolocalización de exemplares e estado.

j/LAGOA DE CALDELAS DE TUI:
       LOCALIDADE: Caldelas (Tui).
       DATA: 1 de xullo a 30 setembro.
      ACTIVIDADE: Estudio da lagoa citada, facendo especial incidencia
                             ás seguintes especies: Nimphoides peltata;
                             Ludwigia grandiflora, ademais das características
                                    propias da charca e da súa flora e fauna asociada.

k/ FLORA DUNAR
   LOCALIDADE: Praia de Camposancos (A Guarda) e
                            franxa marítimo fluvial do norte portugués.
   DATA: 15 de maio ao 15 de setembro.
   ACTIVIDADE: Rexistro das especies dunares de flora
                             e a súa comparación entre as praias.

l/ PROXECTO DE FOTOTRAMPEO
   LOCALIDADE: Baixo Miño.
   DATA: Todo o ano.
   ACTIVIDADE: Utilizando a técnica do fototrampeo, estúdanse
         os diferentes mamíferos en diversas áreas do Baixo Miño.

m/ FLORA E FAUNA ASOCIADA A CERTOS REGATOS
   LOCALIDADE: Baixo Miño.
   DATA: 1 maio a 15 setembro.
   ACTIVIDADE: Selecciónase un dos regatos da bisbarra co fin de levar
                         a cabo un estudo, o máis completo posible, del.

n/ ANFIBIOS
  LOCALIDADE: A Valga (Oia); Alto da Groba (Baiona/Oia)
                      e Pinzás (Tomiño).
  DATA: 1 maio a 15 setembro.
  ACTIVIDADE: Inventario e recollida de datos dos anfibios presentes
                        nas zonas sinaladas.

ñ/ ENTOMOLOXÍA FLORÍCOLA
  LOCALIDADE: Baixo Miño galego/portugués.
  DATA: 1 maio a 15 setembro.
  ACTIVIDADE: Inventario e recollida de datos de insectos
                        presentes nas flores silvestres en áreas elixidas
                        para tal fin.

Regreso al contenido