BOLBORETAS 2022 - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

BOLBORETAS 2022

COLABORA > ENVIO DATOS FAUNA-FLORA > PROXECTOS

  Cubride o seguinte formulario.
    As fotografías teñen que ser deste mesmo ano.
    Para poder recibir as fotografías, seu peso non pode superar os 15 MB, no caso contrario
         haberá que envialas aparte a través do correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
    Máis información a continuación do formulario.
   O * indica cubrir obrigatoriamente para poder enviar.


 VEXETACIÓN DUNAR
 FINCA CULTIVADA
 FINCA VEXETACIÓN SILVESTRE
 BORDE CAMIÑO
 RIBEIRA REGATO/RÍO
 XARDÍN
 VEXETACIÓN ARBUSTIVA
 PRADEIRA
 OUTROS

 DESPEXADO
 ANUBADO
 CUBERTO
 DÍA CHUVIOSO
 CHUVIA INTERMITENTE
 VENTO FORTIÑO
 BRISA
 CALMO

 POLA MAÑÁN
 POLA TARDE
 ANOITECER
 NOITE

NOME E APELIDOS
INICIAIS
PREFIRO NON ME IDENTIFIQUEN

- 2022-
PRIMEIRA CAMPAÑA DE OBSERVACIÓN E FOTOGRAFÍA DE BOLBORETAS DIURNAS
DO BAIXO MIÑO GALEGO-PORTUGUÉS


O PROXECTO

   Consiste en fotografar as bolboretas diurnas que observemos na bisbarra galego-portuguesa do Baixo Miño. En cantas máis posicións as fotografemos, mellor. Sempre en entornos naturais e sen manipulacións. A idea é facer un inventario fotográfico das diferentes especies que habitan na citada bisbarra para logo facer unha publicación divulgativa na que aparecerán tódolos colaboradores e as diferentes especies de bolboretas fotografadas.


LOCALIDADES DE ACTUACIÓN

   Todas na bisbarra galego portuguesa do Baixo Miño, formada polos
                 concellos galegos de Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia
               concellos portugueses de Valença, Vila Nova, Caminha inluíndo as feligresías de Afife e Paçô (Carreço).

A QUEN VAI DIRIXIDO

   A campaña está aberta a tódalas persoas que desexen participar na mesma, con tal de que as fotografías sexan obtidas nas localidades citadas. As persoas que participen nela, aceptan que as fotografías sexan publicadas por ANABAM en calquera dos medios que esta asociación emprega, citando ao autor das mesmas.

DATAS

    A campaña comeza no mes de abril, e rematará a finais de outubro, si ben, este prazo podería ser ampliado ata finais de ano. partir deste mes de abril, poñemos en marcha este novo proxecto para acercar a fotografía da natureza á cidadanía, tratando de facer partícipes a tódalas persoas que desexen colaborar no mesmo, polo que esta actividade está aberta ao público en xeral.

ENVÍO DAS FOTOGRAFÍAS:

    Preferiblemente a través do correo electrónico, en formato JPG. Débese cubrir, para cada fotografía, a ficha adxunta.

Regreso al contenido