XUNTA DIRECTIVA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam.@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

XUNTA DIRECTIVA

ANABAM
XUNTA DIRECTIVA

  Está formada polas seguintes persoas:

    Presidente.............................................................. Agustín Ferreira Lorenzo
    Vicepresidente....................................................... Manuel Ángel Pombal Diego
    Secretaria.............................................................. Mª Consuelo González de Dios
    Tesoreiro............................................................... Manuel Ángel Pombal Diego
    Vocal...................................................................... Luis Dorado Senra

Responsable-coordinado PROXECTO BORRELHO..... Jesús Iglesias

Responsable páxina web........................................... Agustín Ferreira Lorenzo

Responsable Facebook.............................................. Noé Ferreira Rodríguez

Regreso al contenido