SUBSCRICIÓNS - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

SUBSCRICIÓNS

DIVULGACIÓN PUBLICACIÓNS
SUBSCRICIÓN  BOLETÍN
"CARRIZAL"
(PARA O ANO 2021)
NOTA: Os socios de ANABAM non teñen que
subscribirse, xa que polo feito de selo
reciben o CARRIZAL.

Cada subscrición é por seis números

Prezo subscrición: 25 €

(socios reciben a revista gratuitamente)


Números soltos.....5 euros.


Números publicados, preme AQUÍ
Regreso al contenido