VISITAS ESCOLARES COSTA SUR DA GUARDA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam.@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

VISITAS ESCOLARES COSTA SUR DA GUARDA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

    Esta actividade consiste nun percorrido pola zona rochosa (intermareal) da costa sur da Guarda, observando as pozas mariñas, os moluscos, as adaptacións que presentan algúns animais e plantas ás difíciles condicións da zona batida polo mar, o vento, a salitre, os cambios de temperatura, etc.


A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA ACTIVIDADE?
   Para estudantes dende 4º primaria a Bacharelato.
PREZO: Visita gratuíta.
CADERNO DE TRABALLO: Obrigatorio para cada alumno. Prezo: 2,00 €/caderno
Nota: A visita hai que facela durante a marea baixa, pode ser dende dúas horas antes a dúas horas despois. Deberá, pois, consultarse a táboa de mareas.
DATAS DA VISITA: Preferentemente dende o 15 de marzo ao 15 de novembro. En caso de chuvia hai que suspender a visita por precaución.
CARACTERÍSTICAS DA VISITA
    Lonxitude: Entre 1 e 3 quilómetros, dependendo do tempo, das paradas efectuadas, e da actividade desenvolvida.
    Duración da actividade: De 2 a 2,5 horas
    Dificultade: Pola pasarela de madeira/cemento nula.
                        Polas rochas dificultade ALTA.
    Punto de partida: Porto da Guarda, ou depuradora (se confirma directamente).
    
    PRECAUCIÓN: Para andar pola zona rochosa, a modiño. Calzado axeitado. Non pisar sobre as algas polo perigo a esvarar. Sempre as mans libres. No caso de que ande o mar, non achegarse a el.

   PROHIBIDO: Tirar ou coller seixos da zona do Seixal. Arrincar plantas ou xogar coa fauna mariña. A paisaxe natural, a fauna e a flora deben ser respectados..
PARA RESERVAR PRAZA

    Chamada ou Whasapp ao 61 61 80 557.
     
     Cubrir a ficha  adxunta:

 
NOTA:   As/os  alumnas/os deben traer lapis ou boli.

    Por tratarse dunha actividade gratuíta, tanto ANABAM como os seus monitores, unicamente desenvolven un labor de colaborar na actividade ambiental coa finalidade de que a mesma sexa máis produtiva, non facéndose responsables de posibles accidentes que puideran darse, SENDO O PROPIO CENTRO DE ENSINO, O ORGANIZADOR DA ACTIVIDADE E RESPONSABLE DOS SEUS ALUMNOS. O envío do formulario significa que o centro acepta estas condicións.Regreso al contenido