VISITAS ESCOLARES COSTA SUR DA GUARDA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

VISITAS ESCOLARES COSTA SUR DA GUARDA

EDUCACIÓN AMBIENTAL E VISITAS GUIADAS

    Esta actividade consiste nun percorrido pola zona rochosa (intermareal) da costa sur da Guarda, observando as pozas mariñas, os moluscos, as adaptacións que presentan algúns animais e plantas ás difíciles condicións da zona batida polo mar, o vento, a salitre, os cambios de temperatura, etc.


A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA ACTIVIDADE?
   Para estudantes dende 4º primaria a Bacharelato.
PREZO: Visita gratuíta.
CADERNO DE TRABALLO: Obrigatorio para cada alumno. Prezo: 2,00 €/caderno
Nota: A visita hai que facela durante a marea baixa, pode ser dende dúas horas antes a dúas horas despois. Deberá, pois, consultarse a táboa de mareas.
DATAS DA VISITA: Preferentemente dende o 15 de marzo ao 15 de novembro. En caso de chuvia hai que suspender a visita por precaución.
CARACTERÍSTICAS DA VISITA
    Lonxitude: Entre 1 e 3 quilómetros, dependendo do tempo, das paradas efectuadas, e da actividade desenvolvida.
    Duración da actividade: De 2 a 2,5 horas
    Dificultade: Pola pasarela de madeira/cemento nula.
                        Polas rochas dificultade ALTA.
    Punto de partida: Porto da Guarda, ou depuradora (se confirma directamente).
    
    PRECAUCIÓN: Para andar pola zona rochosa, a modiño. Calzado axeitado. Non pisar sobre as algas polo perigo a esvarar. Sempre as mans libres. No caso de que ande o mar, non achegarse a el.

   PROHIBIDO: Tirar ou coller seixos da zona do Seixal. Arrincar plantas ou xogar coa fauna mariña. A paisaxe natural, a fauna e a flora deben ser respectados..
PARA RESERVAR PRAZA

    Chamada ou Whasapp ao 61 61 80 557.
     
     Cubrir a ficha  adxunta:

 
NOTA:   As/os  alumnas/os deben traer lapis ou boli.

    Por tratarse dunha actividade gratuíta, tanto ANABAM como os seus monitores, unicamente desenvolven un labor de colaborar na actividade ambiental coa finalidade de que a mesma sexa máis produtiva, non facéndose responsables de posibles accidentes que puideran darse, SENDO O PROPIO CENTRO DE ENSINO, O ORGANIZADOR DA ACTIVIDADE E RESPONSABLE DOS SEUS ALUMNOS. O envío do formulario significa que o centro acepta estas condicións.Regreso al contenido