FLORA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam.@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

FLORA

BIODIVERSIDADE > FLORA

Un proxecto aberto e participativo que ten por obxecto poñer ao alcance de tódalas persoas
o mundo da flora baixomiñota, dunha e doutra beira do Miño.


COORDINADOR: Agustín Ferreira Lorenzo                                                          
EQUIPO DE CAMPO: Carlos Angílica Entenza
                             Luis Dorado Senra
                             Mª Consuelo González de Dios
                             Manuel Á. Pombal Diego

ASESOR:  Nacho Fulano (Vai de Flora)


                           
Regreso al contenido