COLABORACIÓN: ENVÍO DE DATOS ANDORIÑA DÁURICA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam.@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

COLABORACIÓN: ENVÍO DE DATOS ANDORIÑA DÁURICA

BIODIVERSIDADE > FAUNA > PROXECTO ANDORIÑA
COORDINACIÓN:
    -Agustín Ferreira Lorenzo
GRUPO TRABALLO:
    -Luis Dorado Senra
    -Agustín Ferreira Lorenzo


Texto: Agustín Ferreira Lorenzo
Corrección: Manuel Á. Pombal Diego


COORDINADOR DO PROXECTO:
    Agustín Ferreira Lorenzo

GRUPO DE TRABALLO:
   Luís Dorado Senra
    Agustín Ferreira Lorenzo
   
COLABORADORES:
    Carlos Angílica E.
    María C. González de D.
    Araceli Ozores Peixoto
   Manuel A. Pombal D.

DATOS ENVIADOS POR:
   Emilo Alonso G.
    Martha Garden
   Ángeles Villasenín A.


    Estamos recollendo datos desta especie no Baixo Miño galego-portugués:
          MARXE GALEGA: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia.
          MARXE PORTUGUESA: Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha.

   Para participar neste proxecto só tes que cubrir o cuestionario cos datos e darlle a enviar. Lembra que tes que cubrir UNHA FICHA por CADA NIÑO que coñezas.

     Para dar por válidos os datos recibidos é imprescindible o envío de dúas fotos unha que sexa un primeiro plano do niño e outra un plano xeral de onde está ubicado. O envío das fotos pode facerse ao correo electrónico seguinte: anabam.anabam@gmail.com;  por WhasApp: 61 61 80 557 ou ben por Messenger.

   As persoas que envíen datos figurarán como colaboradoras no proxecto, agás que indiquen que desexan permanecer no anonimato.

    Os niños son doados de identificar xa que constan dun túnel de entrada, nalgúns casos moi curto, pero na meirande parte relativamente longos.

   Os niños son construídos con barro e aparecen debaixo de balcóns, nas pontes e mesmo no interior das vivendas: galpóns, garaxes, etc.
Se desexas colaborar neste proxecto, por favor, enche o cuestionario cos datos que teñas. Logo dalle a envíar.

si
non
Non sei
Unha posta?
Dúas postas?
Tres postas?
Non sei

 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 Antes do 2015

Si
Prefiro non figurar    Arriba á esquerda, andoriña común. Debaixo á esquerda, andoriña dáurica.
    Obsérvese a parte inferior da gorxa e a cola. Rasgos distintivos doados de observar.
Regreso al contenido