FAUNA - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam.@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

FAUNA

BIODIVERSIDADE

Un proxecto aberto e participativo que ten por obxecto poñer ao alcance de tódalas persoas
o mundo da FAUNA baixomiñota, dunha e doutra beira do Miño. Se desexas colaborar, envíanos
as túas fotos e información.


COORDINADOR: Agustín Ferreira Lorenzo                                                          
EQUIPO DE CAMPO: Carlos Angílica Entenza                                                COLABORADORES:
                             Luis Dorado Senra                                                       Pablo Covelo
                             Agustín Ferreira Lorenzo                                               Jesús Iglesia                                                                                  
                             Noé Ferreira Rodríguez                                                Mª Angeles Villasenín Álvarez                          
                             Mª Consuelo González de Dios                                      
                            Manuel Á. Pombal Diego
                             
ASESOR:  Alfredo López
MAMÍFEROS
MARIÑOS

      


CETÁCEOS
Regreso al contenido