actividades---accións
Portada
CONSERVACIÓN

Honckenya peploides

 

A/  REINTRODUCIÓN DA ESPECIE.
 
     LUGAR: Praia de Camposancos
 
     MESES: xaneiro; febreiro
 
     Membros de ANABAM.
B/ DISTRIBUCIÓN E TOMA DE DATOS.
    
    LUGAR: Prais norte portugués.
 
     MESES: Marzo; abril
 
     Actividade pública.
PROTECCIÓN

Delichon urbica

A/  CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS.
 
     LUGAR: Baixo Miño
 
     MESES: Primavera-verán
 
     Dirixido ás persoas con niños na súa
            vivenda.

Charadrius alexandrinus

 PROTECCIÓN NIÑOS.
 
     LUGAR: Praias de Camposancos e norte portugués.
 
     MESES: abril a xullo
 
     Voluntariado.
TRABALLO DE CAMPO

Eurynebria complanata

 REXISTRO DE EXEMPLARES.
 
     LUGAR: Praias norte portugués
 
     MESES: Xaneiro a xullo
 
     Actividade pública.
 REXISTRO DE EXEMPLARES.
 
     LUGAR: Illas Cíes. (P.N. Illas Atlánticas)
 
     MESES: Marzo - Abril
 
     Grupo Traballo ANABAM.

Aves acuáticas

 CENSOS.
 
     LUGAR: Desembocadura do Miño
 
     MESES: Xaneiro, Febreiro, Marzo (último sábado de cada mes)
 
     Actividade pública.

Píllara das dunas-Borrelho

(Charadrius alexandrinus)

 CENSOS.
 
     LUGAR: Praias norte portugués.
 
     MESES: Xaneiro, Febreiro, Marzo. (Penúltimo sábado de cada mes)
 
     Actividade pública.

Niños e polos de gaivota

 CENSO.
 
     LUGAR: A Guarda; Caminha
 
     MESES: De abril a xullo
 
     Actividade pública.

Saídas de traballo

 SÁBADOS POLA TARDE.
 
     LUGAR: Enclaves naturais da bisbarra.
 
     MESES: Todo o ano.
 
     Membros de ANABAM e colaboradores de
         campo.