B I O D I V E R S I D A D E
- F L O R A -
Portada
Oxalis purpurea
      Oxalis purpurea, é planta exótica orixinaria de Sudáfrica, ao igual que a súa parente Oxalis pes-caprae, esta máis numerosa e amplamente extedida por todo o Baixo Miño, colonizando dende bordes de camiño, ata campos de cultivo, areais, paredes... O. purpurea, en cámbeo, é menos abondosa e, probablemente,
restrinxida aos areais e costa da citada bisbarra, algo que o Grupo de Traballo de ANABAM, vai tratar de averiguar na campaña deste ano 2018, cando a planta se atope xa en plena floración.
 
    No momento de redactar estas liñas. O. purpurea témola localizado na zona sur da praia de Moledo, no borde superior, próximo á senda.
 
     Florece de decembro a maio.
 
03/01/2018
Texto e fotos: Agustín Ferreira Lorenzo-anabam
O. pes-caprae máis numerosa e amplamente distribuida por todo o Baixo Miño. 
FLORA
  Trazo vermello, localización de O. purpurea, ata o de agora (02/01/2018)
O. corniculata é outra das tres especies de oxalis que temos rexistradas na bisbarra baixomiñota.