ANABAM - equipo directivo

 

QUEN SOMOS?

EQUIPO DIRECTIVO

ASOCIARSE

LEMBRANZAS

GRUPO TRABALLO

ESTACIÓN ORNITOLÓXICA

ACTIVIDADES-ACCIÓNS

CONTACTO

ACCIÓNS SOCIOS EXPOSICIÓNS CONGRESOS SIMPOSIOS ETNOGRAFÍA PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS ACTIVIDADES EDUCACIÓN. AMBIENTAL INFORMACIÓN PROGRAMA 30 ANIVERSARIO

 

 

       Está formado por Presidenta/e, Vicepresidenta/e, Secretaria/o, Tesoreira/o e tres vocais

 

 

 

XUNTA DIRECTIVA DENDE XANEIRO DE 2016

O sábado 16 de xaneiro de 2016, foi elexida a xunta directiva de ANABAM que dirixirá os destinos desta asociación durante dous anos.

Esta xunta directiva quedou constituída do seguinte xeito:

 

  PRESIDENTE Agustín Ferreira Lorenzo  
  VICEPRESIDENTE Manuel A. Pombal Diego  
  SECRETARIA Mª Consuelo González de Dios  
  TESOREIRO Noé Ferreira Rodríguez  
  VOCAL Luis Dorado Senra  
  VOCAL Ricardo Portela Vilas  
  VOCAL Ricardo da Silva Diz