ANABAM - CONTACTO

 

QUEN SOMOS?

EQUIPO DIRECTIVO

ASOCIARSE

LEMBRANZAS

GRUPO TRABALLO

ESTACIÓN ORNITOLÓXICA

ACTIVIDADES-ACCIÓNS

CONTACTO

ACCIÓNS SOCIOS EXPOSICIÓNS CONGRESOS SIMPOSIOS ETNOGRAFÍA PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS     PROGRAMA 30 ANIVERSARIO

 

DESEXAS CONTACTAR CON ANABAM?

 

TELEFONICAMENTE:

 

LOCAL DA ASOCIACIÓN.......................986 61 08 12

 

PRESIDENTE..........................................986 61 14 90

 

MÓBIL....................................................61 61 80 557

 

=============================================================================================

 

 

CORREO POSTAL:

                                   ANABAM

                                    Apdo. 59

                                    36780   A  GUARDA   (Pontevedra)

 

===========================================================================================

 

 

LOCAL DA ENTIDADE:

 

                                   ANABAM

                                   Rúa Calvario, 44, baixo

                                   36780   A  GUARDA   (Pontevedra)

 

===============================================================================================

 

 

CORREO ELECTRÓNICO:

 

                            

anabam.anabam@gmail.com