PATRIMONIO ETNOGRAFICO, ARQUEOLÓXICO, CULTURAL...

 

MAPA INTERACTIVO DO BAIXO MIÑO

 

 

Equipo de Campo: Carlos Angíliza Entenza, Silvia Bautista Salgueiriño, Luis Dorado Senra; Agustín Ferreira Lorenzo, Antón Ferreira Lorenzo, Noé Ferreira Rodríguez,  Mª Consuelo González de Dios, Manuel A. Pombal Diego, Ricardo Portela Vilas, Fco. Javier Sánchez González, Ricardo da Silva Diz, Ángeles Villasenín Álvarez

 

 

MUIÑOS FOLÓN 13-45

POZO DO ARCO 15-50

                                     
                                         
                                         

 

IR Á PORTADA

 

IR A MAPA INTERACTIVO

 

O mapa interactivo do Baixo Miño, vainos permitir acceder á máis diversa información relacionada, directa ou indirectamente, co patrimonio natural, etnográfico, arqueolóxico, etc da mencionada bisbarra. Para iso haberá que premer nas cadrículas sinaladas para chegar á información solicitada. Este mapa se actualizará ao longo do ano cos datos recollidos directamente polo Grupo de Traballo de ANABAM así como polas aportacións recibidas ou, mesmo, por consultas realizadas na internet ou datos bibliográficos, traballos doutras persoas, etc. Polo que a información de cada cadrícula poderá ir variando ao longo do tempo, a medida que se vaiam incorporando novos datos ou correxindo e actualizando os que había ata entón.

 

Cadrículas activas: as marcadas con círculos.