CADRÍCULA 35-56

 

(CALDELAS DE TUI)

 

Equipo de Campo: Carlos Angíliza Entenza, Silvia Bautista Salgueiriño, Luis Dorado Senra; Agustín Ferreira Lorenzo, Antón Ferreira Lorenzo, Noé Ferreira Rodríguez,  Mª Consuelo González de Dios, Manuel A. Pombal Diego, Ricardo Portela Vilas, Fco. Javier Sánchez González,  Ricardo da Silva Diz, Ángeles Villasenín Álvarez.

 

 

 

Concello.............................................................................Tui

Situación............................................................................Ao noroeste, no límite do municipio

Acceso principal.................................................................Estrada Tui-Caldelas

Interese...............................................................................Paisaxístico. Termalismo..

 

ETNOGRAFÍA

MEDIO FÍSICO

FLORA

FAUNA

VARIOS

NOTAS

 

O entorno

Nymphoides peltata

Procambarus clarkii

Área Recreativa

 

    Equisetum