CADRÍCULA 14-57

 

(ALTO DA GROBA: BAIXO MIÑO-VAL MIÑOR)

 

Equipo de Campo: Carlos Angíliza Entenza, Silvia Bautista Salgueiriño, Luis Dorado Senra; Agustín Ferreira Lorenzo, Antón Ferreira Lorenzo, Noé Ferreira Rodríguez,  Mª Consuelo González de Dios, Manuel A. Pombal Diego, Ricardo Portela Vilas, Fco. Javier Sánchez González, Ricardo da Silva Diz, Ángeles Villasenín Álvarez

 

 

Concello.............................................................................Oia-Baiona

Situación............................................................................Norte do Baixo Miño

Acceso principal.................................................................Estrada Oia-Baiona pola Groba

Interese...............................................................................Paisaxístico e faunístico.

 

ETNOGRAFÍA

MEDIO FÍSICO

FLORA

FAUNA

VARIOS

NOTAS

 

O entorno

Crocus serotinus

Pelobates cultripes

 

 

 

  Gentiana pneumonanthe

Pelophylax perezi

 

 

 

  Merendera pyrenaica

Hyla arborea

 

 

      Epidalea calamita    
           

 

 

 

Lissotriton helveticus

 

 

 

 

 

Lissotriton boscai

 

 

 

 

 

Triturus marmoratus

 

 

 

 

 

Salamandra salamandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podarcis hispanica    
      Podarcis bocagei    
           
      Gryllotalpa gryllotalpa    
           
           
      Arion lusitanicus    
           
      Tanymastix stagnalis