CADRÍCULA 14-40

 

 

Equipo de Campo: Carlos Angíliza Entenza, Silvia Bautista Salgueiriño, Luis Dorado Senra; Agustín Ferreira Lorenzo, Antón Ferreira Lorenzo, Noé Ferreira Rodríguez,  Mª Consuelo González de Dios, Manuel A. Pombal Diego, Ricardo Portela Vilas, Fco. Javier Sánchez González e Ricardo da Silva Diz.

 

 

MAPA

13-45                                      
                                         
                                         

 

Concello.............................................................................O Rosal

Situación............................................................................Marxe esquerda do Tamuxe, próximo a súa desembocadura.

Acceso principal.................................................................Estrada A Guarda Tomiño, onde está a ponte sobre o río Tamuxe.

Interese..............................................................................Sendeirismo.

 

ETNOGRAFÍA

MEDIO FÍSICO

FLORA

FAUNA

VARIOS

NOTAS

  O entorno