CADRÍCULA 10-50

 

(PORTO DE OIA E ARREDORES)

 

Carlos Angíliza Entenza, Silvia Bautista Salgueiriño, Luis Dorado Senra; Agustín Ferreira Lorenzo, Antón Ferreira Lorenzo, Noé Ferreira Rodríguez,  Mª Consuelo González de Dios, Manuel A. Pombal Diego, Ricardo Portela Vilas, Fco. Javier Sánchez González, Ricardo da Silva Diz, Ángeles Villasenín Álvarez

 

 

 

Concello.............................................................................Oia

Situación............................................................................Costa

Acceso principal.................................................................Estrada A Guarda-Baiona

Interese...............................................................................Paisaxístico, histórico.

 

ETNOGRAFÍA

MEDIO FÍSICO

FLORA

FAUNA

VARIOS

NOTAS

Muíños

O entorno

Woodwardia radicans

 

 

 

O Mosteiro

Regato lavandeira

Arisarum simorrhinum

 

 

 

A Camboa